Mariska heeft kennis en ruime ervaring binnen het vakgebied Werk en Activering en begeleiding van doelgroepen met een grote afstand tot (betaald) werk.

Zij werkt coachend en op zoek naar eigen kracht en mogelijkheden.

Vanuit deze rol is zij betrokken bij Twist 030 om de kansen en mogelijkheden van clienten te vergroten. Daarnaast treedt zij op als Adviseur  om samen met Cathy in- door en uitstroom van clienten te bevorderen.

Mariska werkt vooral met de Individuele Rehabilitatie Benadering om de doel- en werknemersvaardigheden van de deelnemers van Twist 030 optimaal te benutten.

Haar taken bestaan voor Twist 030 uit:

  • Opstellen Activeringsplan, samen met de deelnemer. Welke een leidraad is voor zowel de deelnemer als Cathy
  • Ontwikkelgesprekken voeren met de deelnemer en deze eigen kracht laten ontdekken
  • Ondersteuning bieden in het eigen maken van doel- werknemersvaardigheden
  • Ondersteuning bieden aan Cathy in complexere situaties. Of advisering over de bejegening van de deelnemers daar waar communicatie moeizaam is.
  • Administratieve ondersteuning bijvoorbeeld Maatwerkvoorzieningen en subsidiestroom
  • Organiseren van Thema bijeenkomsten samen met Cathy
  • Onderhouden van het netwerk en ketenpartners, zoals Gemeenten UWV